Fritz and his Kitties

Ritti Tower 2007

Ritti Tower Neohori

Stoupa 2007

On Top of the world

Ritti Tower 2007

Beach Agios Nikolaos
Fritz & Stathis - Pigi